Iz sv. pisma o Jezusovem rojstvu

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Luka, 2, 1-7)

Sporočilo jaslic

Glavno sporočilo jaslic je, da se je Bog učlovečil zato, da bi si približal človeka in stvarstvo oz. jima prišel naproti. Bog sam je v Jezusu postal človek in po tej človeškosti sprejema vse ljudi vseh časov, zveza človeka in Boga pa se je zgodila po Marijini privolitvi ob oznanjenju. Božje rojstvo, uprizorjeno v jaslicah, je potrditev dobrote stvarstva, saj Bog postane človek, da bi vse poveličal do končne nove zemlje in novega neba. Jaslice so tudi hvalnica Božji materi Mariji, ki je rodila Sina in s tem postala sodelavka pri odrešenju.

Postavitev jaslic v družinskem krogu nosi sporočilen pomen povezanosti družine, saj je eden najbolj zaželenih in veselih dogodkov krščanske tradicije pri nas.

(Besedilo povzeto po knjigah p. dr. Leopolda Grčarja Jaslice in Nika Kureta Jaslice na Slovenskem).