Iz sv. pisma o Jezusovem rojstvu

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
( Luka, 2,8-11)

Simbolika

Človek je simbolno bitje, zato preko znamenj in simbolov doživlja stvarnost, ki ga obdaja. Jaslice so vidna upodobitev dogodka, ki je pomemben za človekovo razumevanje nadnaravnega poseganja Boga v svet ter so simbol razodetja Božje odrešenjske ljubezni. Kristusovo učlovečenje je teološki temelj vsega simbolizma v bogoslužju, jaslice pa nam preko rojstva odkrivajo Božji sestop v ustvarjeni svet.

Jaslični prizori in različne kulturno pogojene postavitve upodabljajo božične dogodke, kot jih opisujejo evangeliji ali apokrifna poročila, ljudska domišljija in krajevne šege pa so dodale nove elemente.

Osrednji liki so mali Jezus, Božja mati Marija in sv. Jožef; te tri figure so običajno najskrbnejše izdelane in so pogosto tudi ogledalo časa, v katerem so nastale.

Jaslice so znamenje odrešenja, ker so simbol stvarnosti Kristusovega rojstva v mrazu in trdoti, uboštvu in odrinjenosti.

(Besedilo povzeto po knjigah p. dr. Leopolda Grčarja Jaslice in Nika Kureta Jaslice na Slovenskem).