Iz sv. Pisma o Jezusovem rojstvu

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!«  Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.  Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.  Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. ( Luka, 2,14-21)

SIMBOLIKA

Med motivi stalnih prizorov so angel miru, ki nad betlehemsko votlino oznanja besede »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem« (prim. Lk 2,14), pastirji kot predstavniki poljedelske kulture ter modri z Vzhoda, ki simbolizirajo poklon znanosti in vladarjev novorojenemu Gospodu. Sveto pismo o prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu sicer ne govori, toda ravno poročilo o pastirjih in jaslih je dalo ljudski domišljiji pobudo, da je začela upodabljati zlasti tiste živali, ki so bile blizu vsakdanjemu človeku.

(Besedilo povzeto po knjigah p. dr. Leopolda Grčarja Jaslice in Nika Kureta Jaslice na Slovenskem).